منبع تغذیه و UPS

منبع تغذیه و UPS


کاهش یا افزایش ناگهانی ولتاژ، تغییر فرکانس، انواع اعوجاجات لحظه ای یا دائم، نمونه هایی از مشکلات ایجاد شده بر روی شبکه های برق شهری می باشد. دستگاه های الکترونیکی پیشرفته و حساس نظیر سیستم های کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و پزشکی، با توجه به کاربردهای ویژه و حساسی که دارند، نیازمند تجهیزات ضروری مانند منبع تغذیه بدون وقفه UPS و نسبتا دقیق بوده تا ولتاژ و فرکانس ثابت و قابل اطمینان را تأمین نماید. در واقع UPS دستگاهی است که زمان ایجاد شرایط غیر متعارف برای تغذیه اصلی به کمک منبع تغذیه پشتیبان، توان الکتریکی را به صورت بدون وقفه، مطمئن و با کیفیت بالا برای بارهای متصل به آن فراهم می کند .گروه فنی مهندسی مبتکران صنعت با پوششی در سراسر استان فارس و شیراز اماده خدمت رسانی به شما