سیستم های خورشیدی و سولار

سیستم های خورشیدی و سولار


سیستم تولید انرژی خورشیدی را می توان بطور کلی سیستمی تعریف کرد که به واسطه سلول‌های خورشیدی(مواد فوتوولتاییک) انرژی تابشی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌نماید. در شبکه قدرت(شبکه قدرت : شبکه تولید،انتقال،توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی) شاید بتوان استفاده از سیستم خورشیدی را به چهاردسته طبقه‌بندی کرد. این چهاردسته به ترتیب عبارت‌اند از سیستم روشنایی خورشیدی ، سیستم خورشیدی منازل ، سیستم خورشیدی مراکز تجاری و در نهایت نیروگاه خورشیدی. گروه فنی مهندسی مبتکران صنعت با پوششی در سراسر استان فارس و شیراز اماده خدمت رسانی به شما