خدمات

گروه فنی مهندسی مبتکران صنعت

خدمات ما در یک نگاه کلی

خدمات اعلام حریق

نصب انواع سیستم های
اعلام حریقمشاهده جزئیات

درب برقی

نصب انواع درب های برقیمشاهده جزئیات

خدمات برق صنعتیمشاهده جزئیات
خدمات PLC

نصب سیستم های
PLCمشاهده جزئیات
سیستم صوتی تصویری

خدمات سیستم های
صوتی تصویریمشاهده جزئیات