برق صنعتی

برق صنعتی


اولین و مهمترین کاربرد برق صنعتی، در صنعت و در مکان هایی مانند کارخانه ها صنعتی و تولیدی است. غالبا، به دلیل مصرف بیش از اندازه برق در این کارگاه ها، آنها باید راهکارهایی را برای کاهش مصرف برق ارایه داده و به طور جدی به کار گیرند، تا مجبور نباشند بیش از مقداری که برایشان تعریف شده ، از برق استفاده کنند زیرا در این صورت، هزینه برق به صورت تصاعدی محاسبه میشود. علاوه براین، از شیوه های کاهش و صرفه جویی در مصرف برق صنعتی میتوان برای ساختمان ها ی مسکونی و بیمارستانی نیز بهره گرفته و حتی تغییرات جزیی در آنها اعمال کرد. توجه داشته باشید که مباحثی مانند برق سه فاز و تک فاز، بررسی تجهیزات برق رسانی، فاز و نول، قدرت ژانراتورها و ترانسفورماتورها نیز جز مبحث مهم در برق صنعتی هستند. گروه فنی مهندسی مبتکران صنعت با کادری مجرب و دوره دیده ,در سراسر استان فارس و شیراز آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد.