اعلام حریق

اعلام حریق


برای آگاهی از یک آتش سوزی در اولین لحظات وقوع و اطفاء سریع آن به یک سیستم اعلام و اطفاء حریق نیاز مبرم می باشد. امروزه با توجه به حوادث بـوجود آمده باید برای جلوگیری از هرگونه اتفاق ناخـواسته تـدبیری بیاندیشیم . یکی از مسائلی که در این زمـینه مورد بحـث می بـاشد بـحث ســنـسورها ودتــکتورها می باشد. گروه فنی مهندسی مبتکران صنعت با کادری مجرب و دوره دیده ,در سراسر استان فارس و شیراز آماده ارائه خدمات در این زمینه می باشد.